Afdrukken

Wat is Yoga?

Allereerst: Wat is Yoga niet? Yoga is geen religie. Yoga wil u ook niet bekeren of u een levensopvatting opdringen... Wat yoga wèl wil, is u een aantal hulpmiddelen aanreiken, die u in staat stellen wat minder gespannen en wat eerlijker tegen de dingen aan te kijken. En met "die dingen" bedoelen wij uzelf, de wereld om u heen en de samenhang daartussen.

Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord voor juk: samenbrengen, verenigen. Dus het evenwicht scheppen in uzelf en ook tussen uzelf en de wereld rondom u. U zult waarschijnlijk de meest verheven uitspraken over Yoga tegenkomen. Dat zal allemaal best waar zijn, maar dat heeft voor u weinig betekenis. Dit zijn vaak woorden op papier, uitspraken van anderen en misschien ook wel ervaringen van anderen, maar eigenlijk is uw eigen oordeel voor u het belangrijkst.

Wil yoga voor u gaan leven, dan zal u dat het beste zelf kunnen ervaren. U moet tenslotte zelf voelen. Alleen vanuit uw eigen ervaringen kunt u tot de conclusie komen dat yoga iets voor u kan betekenen, dat u er daadwerkelijk iets aan heeft en dat yoga een plek in uw leven kan hebben. Het draait dus om uw eigen ervaring en die krijgt u alleen als u het probeert.

Een proefles kan u hierbij helpen.